Gran Vía Colón,151. Inca · 07300-Mallorca, España
(+34) 646 343 147

Condicions legals

PROTECCIÓ DE DADES (POLÍTICA DE PRIVACITAT)
A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a l'Usuari que les dades de caràcter personal referents a persones físiques, recaptats en qualsevol de les seccions del Portal, o qualssevol altres proporcionats per l'Usuari al llarg de la relació amb Rodanthe Moto Tours, SL, així com aquells que es recullin com a conseqüència de la relació que s'estableixi, seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és Rodanthe Moto Tours,S.L., i la finalitat consisteix en el manteniment, compliment, control i desenvolupament de la relació si escau establerta amb Rodanthe Moto Tours,S.L.

El tractament té igualment com a finalitat el remetre-li informació sobre béns i serveis que puguin ser del seu interès, ampliar i millorar els nostres béns i serveis adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats, permetre una navegació personalitzada, dissenyar nous productes i l'enviament de qüestionaris per qualsevol mitjà, la contestació és voluntària, llevat que s'hi disposi una altra cosa. Els camps indicats són de caràcter obligatori, pel que la no complimentació d'aquests camps impedirà a l'Usuari gaudir d'alguns dels Serveis informacions oferts en aquesta pàgina web.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari consent expressament la comunicació de les seves dades de caràcter personal a les empreses associades o col·laboradores de Rodanthe Moto Tours, S.L., únicament amb el fi de poder complir amb les finalitats anteriorment descrites.

Les dades personals recollides per Rodanthe moto Tours, S.L., gaudiran de la protecció adequada conforme al que estableix el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat que desenvolupa el article 9 de la LOPD.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari garanteix que les dades i informacions proporcionades a Rodanthe Moto Tours, S.L. a través de la pàgina web o per qualsevol altre mitjà són els seus propis; en cas contrari, l'usuari garanteix disposar del consentiment exprés dels titulars de les dades i informacions per a la seva comunicació a Rodanthe moto Tours, amb l'objecte que puguin ser incorporats als nostres fitxers en les condicions i amb les finalitats establertes en les presents Condicions Generals.

Rodanthe Moto Tours, S.L., com a responsable del fitxer, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades. Per a això l'usuari, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a l'email info.rodanthe@gmail.com o en la següent adreça postal:
Gran Vía Colón,151. 07300 - Inca (Mallorca) -Espanya

El fitxer ha estat notificat a l'Agència de Protecció de dades i registrat per aquesta mateixa entitat amb el nom CLIENTS I / O PROVEÏDORS.