Gran Vía Colón,151. Inca · 07300-Mallorca, España
(+34) 646 343 147

Condiciones legales Tours

CONDICIONS CONTRACTUALS PER A TOURS


A / NOTIFICACIÓ-ESTABLIMENT DE CONTRACTE: 

1. -   El client 2, sol · licita participar en un tour organitzat per Rodanthe Moto Tours, S.L. tant a Mallorca, com a la resta d'Espanya com a Europa o altres llocs on correspongui i on aquesta organització actua com a acompanyant. La participació podrà fer-se amb la moto propietat del client (en aquest cas només es contractarien els servicis del tour exclusivament) o incloent una moto de lloguer de IMM Rent and Tours, SL.

2. -   La notificació s'ha de fer a través de la pàgina web de Rodanthe Moto Tours, S.L. o web associades; també via E-mail directament. El contracte començarà a tenir validesa un cop el client hagi rebut la confirmació de Rodanthe Moto Tours, S.L. Si la confirmació difereix del sol · licitat pel client originalment, Rodanthe tindrà un termini de 15 dies per enviar la seva nova confirmació.

3. -   Havent rebut la confirmació correcta, l'interessat haurà de confirmar que està d'acord amb les dades. Això significarà que el client, a partir d'aquest moment, reconeix haver llegit les normes generals de gestió dels nostres viatges, haver-les entès i les accepta sense cap tipus de condicions.

4. -   El client facilitarà les seves dades personals necessàries per a la reserva del tour corresponent. El que Rodanthe tingui aquestes dades dels clients, NO permet en cap cas donar-los a tercers excepte als nostres empreses associades.
S'aplicaran les lleis de protecció de dades segons normativa vigent.


B / CONFIRMACIÓ I FORMA DE PAGAMENT: 


1. -   Després de la recepció de la petició, el client rebrà de Rodanthe Moto Tours la confirmació de la reserva corresponent. El client haurà de fer el pagament en concepte de dipòsit de EUR 500. - Per a tours que l'import de venda sigui superior a EUR 1000. - Per tours d'import inferior a EUR 1000. - el dipòsit serà de EUR 250. -

2. -  El pagament s'ha de fer per targeta de crèdit preferiblement. Transferència bancària o pagament en efectiu només seran possibles a la nostra seu central a Mallorca.
    Les reserves generades a través de webs associades hauran de seguir el procés de pagament per elles estipulades.

3. - El pagament de l'import total de la reserva s'haurà d'haver completat com a molt tard 31 dies abans de la data prevista del començament del lloguer.

C / SERVEIS PRESTATS: 

1. -     Els serveis prestats per Rodanthe Moto Tours, S.L. seran exclusivament els quals es descriguin a la web o en els prospectes i / o els que corresponguin a cada tour.

2. -    Situacions climàtiques o informacions en general sobre la situació puntual al país no formen part del present contracte.

3. -  Qualsevol acord particular o addicional que pogués fer-se amb el client hauria d'afegir al present contracte per escrit.

4. - Si es considerés que el participant o arrendatari no reuneix les condicions mínimes per participar en un tour amb moto, Rodanthe es reserva el dret d'excloure'l i anul · lar el contracte reemborsant la quantitat que correspongui.


D / ANUL·LACIONS:

Per part del client:

1. - El client podrà anul · lar en tot moment la seva reserva. La sol · licitud d'anul · lació s'ha de fer per escrit a Rodanthe Moto Tours, S.L. el més aviat possible per intentar evitar el major nombre de despeses d'anul · lació.

2. - En el cas que el client decideixi cancel · lar la reserva, s'autoritza Rodanthe Moto Tours, S.L. a cobrar la corresponent compensació com a despeses d'anul · lació d'acord amb la taula següent. El percentatge s'aplicarà sobre l'import total de la reserva corresponent al contracte en qüestió. La data a tenir en compte és la del començament de la prestació del contracte (començament tour):

- Amb 91 dies d'antelació o més: no hi haurà despeses d'anul · lació. - De 90 a 61 dies abans: 25% de despeses. - De 60 a 31días abans: 50% de despeses. - De 30 a 15 dies abans: 75% de despeses.
- De 14 a 1 dia abans: 100% de despeses.

3. - Aclariments: en el cas que un client no es presentés per a un tour no tindrà dret a la cancel · lació del contracte i per tant a cap devolució de l'import ja pagat.

Per part de Rodanthe Moto Tours, S.L.:

Rodanthe Moto Tours pot anul · lar el contracte quan:

a) Quan un client no paga l'import corresponent en els terminis indicats.
b) Quan es corrobora que el client no reuneix els requisits adequats per conduir les motos a anar en un dels nostres tours.
c) Quan el client tingui drogues o intenti aconseguir-les.

Per anul · lar el contracte serà vàlida l'opinió del Roadleader o empleat corresponent de Rodanthe Moto Tours, S.L. i que adverteixi alguna cosa del que especifica anteriorment.

4. - Quan en el cas de l'organització d'un tour o viatge no s'arribés al nombre mínim de participants per organitzar-lo. En aquest cas, l'import total del tour que ha estat abonat es retornaria al client íntegrament per transferència bancària. Al marge d'això, Rodanthe Moto Tours, S.L. no es farà càrrec d'un altre tipus de responsabilitats.

Per ambdues parts:

En el cas que, després d'haver fet un contracte amb Rodanthe Moto Tours, la ruta, tour o viatge planificat no pogués realitzar-se per força major (per exemple: catàstrofes naturals, vagues, etc, etc) o resultés bastant més difícil poder realitzar-, en aquest cas podran tant el client com Rodanthe Moto Tours a procedir a la seva rescissió.
En aquest cas, Rodanthe podrà sol · licitar al client, en funció dels serveis contractats els pertinents despeses de cancel · lació que puguin generar-tot i això. Els costos addicionals corresponents al transport de tornada, bé sigui abans o després dels fets imprevistos, seran assumits a mitges per Rodanthe Moto Tours i el client. La resta de costos addicionals en aquests casos seran assumits pel client.

Serveis no reclamats:
En el cas que per les causes que siguin, el client no arribés a reclamar res fins la data del començament del viatge i aquest no prengués part en ell, a posteriori no podrà fer cap reclamació sol · licitant la devolució ni de l'import total ni parcial.
Havent participat en algun tour o viatge però no havent gaudit d'uns serveis ja pagats, no podrà reclamar la devolució parcial de l'import corresponent a aquests serveis.

I / RESPONSABILITAT RODANTHE MOTO TOURS, S.L.

Rodanthe Moto Tours, S.L. es responsabilitza en el marc de la corresponent responsabilitat adquirida com a gestor de la correcta preparació, selecció i seguiment de tots els proveïdors de serveis que ha implicats en els tours, rutes contractades. Serà també responsable de que es compleixin les normes establertes en el contracte entre el client i IMM Rent and Tours. La responsabilitat s'assumeix en el contracte i preu establerts. En la responsabilitat de Rodanthe Moto Tours queden exclosos els accidents. Cada participant és responsable de la seva seguretat i de la seva capacitat i manera de conduir. Fins i tot quan vagi en grup i seguint a un Roadleader.

Per tours en què el participant va amb la seva pròpia moto es tindran en compte les següents normes:

- Cada participant serà responsable addicionalment de l'estat tècnic de la seva motocicleta (rodes, ITV, assegurança, etc).

- Cada participant roda d'acord a les normes europees per a la circulació de motocicletes.

- Qualsevol infracció de trànsit anirà a càrrec del propietari de la motocicleta i mai es podrà reclamar res a l'organització.

- Es dóna per fet que el participant-conductor té el corresponent permís de conducció de motos. Qualsevol infracció davant aquest fet anirà a càrrec de l'interessat.

- L'interessat haurà de fer-se sempre responsable davant possibles retards en horaris de vaixells, vols o els que siguin procedents.

F/RESPONSABILITAT DEL CLIENT:

El client es compromet a col · laborar amb l'organització de Rodanthe en el cas de sorgir possibles inconvenients en els serveis que per diferents motius puguin sorgir i que Rodanthe Moto Tours solucionaria d'acord amb la normativa vigent.
En el cas que hi hagués una queixa, el client haurà de comunicar immediatament al Roadleader oa l'organització per intentar solucionar el més aviat possible.
Les possibles reclamacions s'han de presentar per escrit durant els següents 30 dies després de la finalització del tour o ruta contractada.


G/EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT:

Resumint les normes del contracte, en signar, el client està d'acord amb que assumeix el risc que suposa anar en motocicleta i fer un tour / ruta amb ella. Està d'acord que mentre Rodanthe Moto Tours es fa responsable de determinats serveis contractats per a persones, poden sorgir a partir d'aquest moment inconvenients imprevistos pels quals no se li pot demanar cap responsabilitat.
Tampoc es pot demanar responsabilitat a Rodanthe Moto Tours per la mala conducta d'altres participants en els tours. Alhora, qualsevol signant ha de complir les normes de trànsit corresponents i les d'anar en grup.
El client admet estar sa i complir amb els requisits necessaris per a realitzar el viatge en moto.

Rodanthe Moto Tours es reserva es reserva al dret davant possibles errors tipogràfics o de traducció.

H/ASSEGURANCES DE VIATGE:

En l'organització dels nostres viatges / tours s'inclouen en algun tour l'assegurança de viatge. Estigui atent i miri els serveis inclosos en cada un d'ells. Rodanthe Moto Tours recomana als seus clients contractar a part altres tipus d'assegurances que els puguin cobrir davant possibles eventualitats.

I / INCAPACITAT TRANSITÒRIA: 

Durant un tour, el període de lloguer d'un vehicle o del mateix viatge no serà interromput per inacapacidad per anar en moto l'arrendatari ni per cap altre motiu.

J / FOTOS I VIDEOS: 

   Les fotos i els vídeos realitzats per Rodanthe Moto Tours durant els viatges són de la seva propietat i el copyright també li pertany. Això pot incloure imatges dels participants i en aquest cas no caldria la seva autorització per publicar-les.